Diabetesmottagning

Diabetes har blivit ett allt vanligare inslag inom den svenska sjukvården och ökningen sker i oroväckande takt. Det vi på Solljungahälsan kan kan stå till tjänst med är en väl insatt och specialutbildad personal.

Diabetessjuksköterskan Monia Nilsson har specialutbildning inom området och håller sig alltid a jour vad gäller det senaste inom diabetesvärlden. Tillsammans med dig som diabetespatient för vi en individuell diskussion för att hitta en behandlingsmetod som passar just dig och din situation. Kort sagt, vi har såväl kunskap som specialintresse och delar gärna med oss.

För att säkra kvaliteten har vi valt att registrera i såväl NDR, (Nationella diabetesregistret) som ANDIS registret, detta för att kunna utvärdera våra behandlingsinsatser och att säkra kvaliteten på vårt arbete.

Vill du veta mer om diabetes?
Svenska Diabetesförbundet erbjuder information på:
www.diabetes.se