Välkommen till BVC på Solklart Vård i Bjuv

Vi är till för dig som är förälder och ditt barn 0-6 år. Välkommen att kontakta oss!
Hos oss arbetar Pernilla Lindgren som är distriktssjuksköterska och vi har distriktsläkare, specialister i allmänmedicin.

Barnavårdscentralen Solklart Vård i Bjuv erbjuder följande:

  • Basprogram för BVC, vilket innebär att sjuksköterska och läkare regelbundet undersöker ditt barn.
  • Hembesök vid nyföddhetsbesök.
  • Mamma/pappa samtal
  • Vaccinationer

Du som förälder kan alltid höra av dig till oss om du undrar något om ditt barns hälsa/utveckling eller om du som förälder inte mår bra eller känner dig osäker.

Telefonnummer 0709 – 700 803 
(Telefonsvarare där du kan lämna meddelande)

Det kan gälla sömnproblem, matbekymmer, syskonrelationer, uppfostran m m. Om ditt barn blir sjukt eller skadar sig kan du ringa oss för att få råd eller upplysning om vart du ska vända dig.

Vi är ackrediterade det vill säga godkända att bedriva barnhälsovård enligt barnhälsovårdsprogrammet och enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Region Skåne följer regelbundet upp verksamheten.

Barnhälsovård – Basprogram

Alla som arbetar inom barnhälsovården är specialistutbildade – både sjuksköterskor och läkare. De följer ditt barns hälsa och utveckling ända fram till skolstarten.

1:a vecka efter hemkomst: Hembesök av sjuksköterskan (gäller både nyfödda och adoptivbarn)
1:a månaden: Sjuksköterskebesök ca en gång per vecka
2:a månaden: Sjuksköterskebesök ca var 14:e dag
6-8 veckor: Läkarbesök och utvecklingsbedömning
2 månader: Sjuksköterskebesök och mammasamtal
3 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination*
4 månader: Sjuksköterskebesök och utvecklingsbedömning
5 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination*
6 månader: Läkarbesök och utvecklingsbedömning
8 månader: Sjuksköterskebesök, BOEL-prov
10 månader: Läkarbesök och utvecklingsbedömning
12 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination*
18 månader: Läkarbesök, utvecklingsbedömning och vaccination*
2½ år eller 3 år: Sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning samt språk- och talutveckling
4 år:
Sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning, syn, hörsel samt språk- och talutveckling
5-6 år: Sjuksköterskebesök, skolförberedande samtal och vaccination *

* = Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och det allmänna vaccinationsprogrammet

Barnhälsovård – Sjukt barn

Vart vänder vi oss när vi behöver rådgivning eller en tid för vårt/våra barn?
BVC Sjuksköterskan: 042- 49 02 613 (telefonsvarare)
Maila BVC: pernilla.lindgren@solklartvardibjuv.se

Om barnet behöver en läkare:
Solklart Vård i Bjuv Växel:042 4902600
Vardagar 08.00-12.00 och 13.00-17.00

Sjukvårdsupplysningen
Tel: 1177 Efter 17.00 vardagar och helger

Akut livshotande tillstånd – ring 112

Barnhälsovård – Listning

För att ert barn skall gå hos Solklart Vårds barnavårdscentral måste du göra ett aktivt val genom att fylla i blankett för val av BVC.
Du kan göra ditt val redan innan barnet är fött hos mödravården, där du får valblankett. De lämnar sedan blanketten till den BVC som ni valt för ert barn.

Ni kan också hämta blanketten hos oss eller på Region Skånes hemsida:
www.skane.se/halsoval

Du lämnar sedan blanketten till oss eller skickar den med post så registrerar vi ditt barn hos oss. Inom Hälsoval Skåne ska man göra två val för sitt barn (0-6år), val av barnavårdcentral och av hälsoenhet/vårdcentral (dit du vänder dig om ditt barn blir sjukt).

Om du inte gör något aktivt val av BVC så listas ditt barn på den BVC som ligger fågelvägen närmast där du bor. Alla är välkomna att lista sig hos oss oavsett var ditt barn har gått tidigare.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa eller maila till oss.

Solklart Vårds Barnhälsovård
Norra Storgatan 10
267 31 Bjuv
Tel vxl: 042-490 26 13
BHV: (Telefonsvarare)

Barnhälsovård – Länkar

Här nedan kommer informativa länkar som kan vara till hjälp för dig och ditt barn:

Amningshjälpen
Giftinformationscentralen
Hälsoval Skåne
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Socialstyrelsen


Rådgivning och egenvårdsråd dygnet runt
Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177 eller gå in på:
www.1177.se/skane