Arbetsterapeut

En arbetsterapeut arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitetsförmågan i det dagliga livet. När du besöker arbetsterapeuten kartlägger ni tillsammans hur de dagliga aktiviteterna som personlig vård, arbete/ skola och hushållsaktiviteter ser ut för din del. Dina egna resurser tillvaratas och målsättningen är att du ska klara vardagen så självständigt som möjligt.

Du behöver ingen remiss för att komma till vår arbetsterapeut.

Vi kan hjälpa dig med bedömning, träning och rådgivning vid:

  • Skada och/eller sjukdom i hand/arm. T ex rörelseträning, utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Långvariga smärttillstånd t ex reumatisk värk och artros. T ex smärthantering, ledskyddsinformation, hjälpmedelsinformation, ergonomisk rådgivning, paraffinbad, rörelseträning, utprovning och/eller tillverkning av ortoser till händerna.
  • Stressrelaterade tillstånd t ex försök att skapa balans mellan vardagens aktiviteter.
  • Kognitiv funktionsbedömning i samråd med läkare, t.ex. vid misstanke om demenssjukdom.
  • Neurologiska tillstånd.
  • Utprovning av regionens hjälpmedel som elektrisk rullstol, kommunikationshjälpmedel samt kognitiva hjälpmedel.

Boka tid direkt hos arbetsterapeuten
Tel: 0709 – 700 671 (Telefonsvarare där du får lämna meddelande).
Övrig tid bokas via telefonrådgivningen 042-490 26 00.