Preventivmedel / Antikonception

Alla besök hos oss rörande preventivmedelsrådgivning, receptförnyelse och kontroll av preventivmedel är gratis.
Vilket preventivmedel ska jag ha? Vad kommer passa mig bäst? Det finns idag en mängd preventivmedel på marknaden och ibland kan det vara svårt att veta vilket som passar just min kropp och min livsstil.

Vi kommer att utgå från din livssituation och en medicinsk preventivmedelsjournal för att tillsammans med dig hitta det preventivmedel som passar dig bäst. Hos oss kan du inte bara få recept på P-piller utan även sätta in och ta ut kopparspiral, hormonspiral, insättning och uttag av P-stav samt
utprovning av Pessar.
Alla kvinnor under 26 år omfattas av Läkemedelsförmånen som innebär att vissa preventivmedel är kostnadsfria. Graviditetstest – gratis graviditetstest. Råd och stöd vid oönskad graviditet. Akutpreventivmedel- Akut P-piller delas ut gratis till alla kvinnor under 21 år.

www.preventivmedel.nu – En bra hemsida som presenterar alla preventivmedel med för-och nackdelar.