Övrig personal

Mona Andersson

Verksamhetschef

Charlotte Larsson

Medicinsk sekreterare

Josef Kovacic

Fysioterapeut

Nicklas Johansson

Arbetsterapeut

Camilla Rosengren

Medicinsk sekreterare

Lena Jönsson

Personal och miljövård

Marina Persson-Thynell

Undersköterska

Ann-Charlotte Nilsson

Undersköterska