Övrig personal

Mona Andersson

Verksamhetschef

Camilla Rosengren

Medicinsk Sekreterare

Magdalena Andersson

Receptionist

Josef Kovacic

Fysioterapeut

Sebastian Frennesson

Fysioterapeut

Nicklas Johansson

Arbetsterapeut

Ann-Charlotte Nilsson

Undersköterska

Anette Axelsson

Undersköterska

Marina Persson-Thynell

Undersköterska

Lena Jönsson

Miljö- & Personalvård