Övrig personal

Mona Andersson

Verksamhetschef

Josef Kovacic

Fysioterapeut

Lena Jönsson

Personal och miljövård

Nicklas Johansson

Arbetsterapeut

Camilla Rosengren

Medicinsk sekreterare

Marina Persson-Thynell

Undersköterska

Ann-Charlotte Nilsson

Undersköterska