Övrig personal

Mona Andersson

Verksamhetschef

Carina Paradis

Medicinsk sekreterare

Vonne Gievertz

Undersköterska

Cecilia Billstig

Arbetsterapeut

Camilla Rosengren

Medicinsk sekreterare

Josef Kovacic

Fysioterapeut

Marina Persson-Thynell

Undersköterska

Ann-Charlotte Nilsson

Undersköterska

Lena Jönsson

Personal och miljövård