Graviditet

Väntar ni barn? Grattis, så roligt, och vilken spännande resa som väntar!
Du är välkommen att ta kontakt med oss så snart du fått ditt gravidtetsbesked. Du kan självkart ta kontakt med oss när helst du önskar och ibland kan behov finnas att prata med en barnmorska redan innan en eventuell graviditet. Du kan också välja att byta barnmorskemottagning när helst du önskar under graviditeten. Det ska kännas bra och tryggt att gå på en barnmorskemottagning och det är viktigt att få en bra kontakt med din barnmorska.

Vi följer er graviditet från första kontakt till 16 veckor efter förlossningen. Vi lägger tillsammans upp en individuell plan för hur just ni ska kunna känna er trygga under graviditetens gång och tar även hänsyn till medicinska aspekter.
Vi arbetar utifrån Region Skånes program för basmödravård där extra besök lätt kan bokas in. Om behov finns av att träffa vår Obstetriker / Gynekolog Sven Montan går detta också bra. Han finns på vår mottagning bestämda dagar, samt vid behov.

Mödrahälsovårdens basmödravård:
Tidig gravidtet (besök inom 2 veckor efter att ni tagit kontakt med oss)
Inskrivning grav.v 12+
Rutinultraljud grav.v 18+
Barnmorskebesök: grav. v. 24, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40
Efterkontroll sker cirka 10 veckor efter förlossningen.

Vi har ett nära samarbete med Region Skåne och vid behov kan vi boka tid eller konsultera förlossningen, BB eller obstetriska mottagningen på Helsingborgs lasarett, Lund, Kristianstad eller Halmstad. Det är också på dessa kliniker som ni kommer att göra ert rutinultraljud omkring grav. v 18
Vi har också ett samarbete med mödrahälsovårds psykologer i Helsingborg. Sjukgymnast, kurator, dietist och arbetsterapeut finns på den egna Vårdcentralen.

Alla inskrivna gravida som önskar kan delta i föräldrautbildning vid 3 tillfällen där vi erbjuder genomgång av förlossning, prolylaxkurs inför förlossningen, eftervård, samt den första tiden mer ert nya barn. Vi har även amningskurs som tillsammans med BVC startar när intresse finns. Föräldrautbildningen sker sen eftermiddag/ kvällstid på er barnmorskemottagning

Under resan som gravid har du/ni alltid din/er barnmorska som en trygghet och informationskälla. Utöver oss kommer ni kanske även behöva hitta information som både är pålitlig och lättillgänglig. Nedan har vi listat hemsidor och telefonnummer som ni kan finna intressanta under hela graviditeten:
www.1177.se – Här kan man läsa om allt kring graviditet, förlossning och första tiden med ert nyfödda barn
www.fk.se – Information om föräldrapenning, VAB, graviditetspenning m.m.
http://www.1177.se/Skane/Kampanjer/Kampanjer-Skane/Graviditet–arbete-halsa-och-dina-mojligheter/ En 7 minuters film om dina möjligheter.
www.janusinfo.se – vilka läkemedel kan jag använda under graviditet och amning?
www.livsmedelsverket.se – Allt om kost för dig som är gravid eller ammar.
www.amningshjälpen.se . Allt som finns att veta om amning. Det finns också hjälpammor alla dygnets timmar att ringa
till.
www.snippgympa.nu – Knipövningar och bäckenbottenträning för alla kvinnor.