Ändrade öppettider 12/9

Solklart Vård i Bjuv har stängt kl. 12.00-17.00 den 12/9 p.g.a. utbildning för all personal.